Pravidla a členská přihláška

Povinnosti žáka baletní školy Ballerine

  1. Žák baletní školy je povinen dodržovat pokyny vyučujícího k ochraně zdraví a bezpečnosti. Dále je povinen udržovat klid a pořádek, šetřit zařízení a vybavení v prostorách baletní školy, přičemž odpovídá za škodu jím způsobenou. 
  2. Účast s nemocí ve výuce je zakázána. 
  3. Pedagog je oprávněn dle vlastního zvážení doporučit zařazení žáka do ročníku, který nejlépe odpovídá jeho momentálním schopnostem, a to i změnou v průběhu školního roku.
  4. Špatná platební morálka je důvodem k okamžitému vyloučení žáka. Pro žáky jsou závazné pokyny pedagogů včetně kázně a pořádku. V případě jejich opakovaného porušování může být žák z výuky vyloučen. Zaplacené školné ani jeho poměrná část se při vyloučení nevrací.
  5. Pozdními příchody nesmí žáci narušovat lekce, doporučuje se docházka 5 – 10 min. před začátkem výuky.
  6. Bez předepsaného úboru a řádně upravených vlasů nebude žákovi umožněno ve výuce cvičit !
  7. Z bezpečnostních důvodů se nesmí nosit ve výuce náramkové hodinky, řetízky a objemné náušnice. V období příprav na závěrečné představení a soutěže je zakázané tetování a jiné kresby na těle a lakování nehtů barevným lakem. 
  8. Občerstvení: přibližně v polovině každé lekce určí pedagog pětiminutový tzn. oddechový čas – pro použití toalet, či občerstvení formou nápojů, v žádném případě jídla. Je zakázáno nosit na baletní sál jídlo!

9• Povinný úbor

Bílý dres na úzké ramínka, bílé vyšší ponožky, bílé nebo tělové piškoty. ( doporučeny jsou i návleky) Na lekcích NEnosíme sukýnky ani silonky!!!

Starší dívky černý dres na ramínka nebo nátělník, černé tříčtvrteční legíny, bílé ponožky, tělové piškoty

Součástí úpravy je úhledný účes ( drdol ). Celkové jednotné a upravené vzezření je nejen součástí přípravy na hodinu, ale pěstuje v dětech smysl pro celkové estetické vnímání.

10• Docházka
Žáci jsou povinni docházet do vyučovacích hodin pravidelně a včas v předepsaném úboru. Pozdní docházka a hodiny zameškané žákem se nenahrazují. Nepřítomnost dítěte je vhodné oznámit vyučujícímu pedagogovi nejpozději 10 min. před začátkem lekce, a to formou sms zprávy či telefonicky. Na čísle 776 000 040.

Vyučování časově probíhá podobně jako na školách (tzn. volno během svátků a prázdnin).

11• Školné
Školné za první pololetí musí být uhrazeno, záloha do srpna a doplatek do 1. září a na druhé pololetí záloha do prosince a doplatek do 1.ledna

12• Žádost o vrácení školného
V případě, že žák z vážných důvodů (např. změna bydliště, dlouhodobá nemoc apod.) nemůže dále hodiny navštěvovat, je třeba tuto skutečnost písemně doložit vyučujícímu pedagogovi. V těchto případech bude poměrná část školného (- 30%) vrácena.

13.Storno podmínky:

 Při odhlášení z kurzu 14 dní a více před jeho zahájením se odečítají administrativní náklady ve výši 25 % plné výše kurzovného, zbytek uhrazené částky Vám vrátíme. Při odhlášení z kurzu 13 dní a méně před jeho zahájením činí stornopoplatek 50 % plné výše kurzovného. Po zahájení kurzu se kurzovné nevrací. Zahájením kurzu se rozumí datum první lekce. Výjimku lze přiznat pouze ve vážných odůvodněných případech (např. onemocnění nebo zranění). Tyto případy je nutné nahlásit bez prodlení, nelze je nárokovat zpětně až po skončení kurzu.

Při hrubém a opakovaném porušení pravidel slušného chování si vyhrazuje pořadatel právo vyloučit účastníka z kurzu bez náhrady kurzovného.

Pokud bude pro případy vyšší moci škola uzavřena, finanční náhrada školného se neposkytuje

14• Pojištění
Doporučuje se pojištění dětí proti úrazu, které musí trvat minimálně po dobu školního roku. A popřípadě za způsobenou škodu.

15• Podmínky při ztrátě nebo krádeži
V případě ztráty nebo krádeže Baletní škola Ballerine neručí za odcizené předměty, nedoporučuje se nosit zejména mobilní telefony, prstýnky, řetízky, hodinky a pod.

16• Návštěvy rodičů
V zájmu nerušeného průběhu výuky nemají rodiče v době probíhající lekce volný vstup do baletního sálu.

17• Ochrana zdraví dítěte
Během lekce za dítě zodpovídá pedagog, který se vyvaruje takových prvků a cviků, které by mohly dítě zdravotně poškodit.

18• Zrušení hodiny ze strany pedagoga
Hodina bude nahrazena.


19• Taneční výchova pro nejmenší
děti které se nezvládnou samy přichystat na lekci,musí rodiče převléknout před i po hodině, doprovodit na WC, dítě musí být schopno samo komunikovat i bez rodičů.