Pravidla a členská přihláška

Povinnosti žáka baletní školy Ballerine

  1. Žák baletní školy je povinen dodržovat pokyny vyučujícího k ochraně zdraví a bezpečnosti. Dále je povinen udržovat klid a pořádek, šetřit zařízení a vybavení v prostorách baletní školy, přičemž odpovídá za škodu jím způsobenou. 
  2. Účast s nemocí ve výuce je zakázána. 
  3. Pedagog je oprávněn dle vlastního zvážení doporučit zařazení žáka do ročníku, který nejlépe odpovídá jeho momentálním schopnostem, a to i změnou v průběhu školního roku.
  4. Špatná platební morálka je důvodem k okamžitému vyloučení žáka. Pro žáky jsou závazné pokyny pedagogů včetně kázně a pořádku. V případě jejich opakovaného porušování může být žák z výuky vyloučen. Zaplacené školné ani jeho poměrná část se při vyloučení nevrací.
  5. Pozdními příchody nesmí žáci narušovat lekce, doporučuje se docházka 5 – 10 min. před začátkem výuky.
  6. Bez předepsaného úboru a řádně upravených vlasů nebude žákovi umožněno ve výuce cvičit !
  7. Z bezpečnostních důvodů se nesmí nosit ve výuce náramkové hodinky, řetízky a objemné náušnice. V období příprav na závěrečné představení a soutěže je zakázané tetování a jiné kresby na těle a lakování nehtů barevným lakem. 
  8. Občerstvení: přibližně v polovině každé lekce určí pedagog pětiminutový tzn. oddechový čas – pro použití toalet, či občerstvení formou nápojů, v žádném případě jídla. Je zakázáno nosit na baletní sál jídlo!

Povinný úbor

Bílý dres na úzké ramínka, bílé vyšší ponožky, bílé nebo tělové piškoty. ( doporučeny jsou i návleky) Na lekcích NEnosíme sukýnky ani silonky!!!

Součástí úpravy je úhledný účes ( drdol ). Celkové jednotné a upravené vzezření je nejen součástí přípravy na hodinu, ale pěstuje v dětech smysl pro celkové estetické vnímání.

• Docházka
Žáci jsou povinni docházet do vyučovacích hodin pravidelně a včas v předepsaném úboru. Pozdní docházka a hodiny zameškané žákem se nenahrazují. Nepřítomnost dítěte je vhodné oznámit vyučujícímu pedagogovi nejpozději 10 min. před začátkem lekce, a to formou sms zprávy či telefonicky. Na čísle 776 000 040.

Vyučování časově probíhá podobně jako na školách (tzn. volno během svátků a prázdnin).

Školné
Školné za první pololetí musí být uhrazeno, záloha do srpna a doplatek do 15. září a na druhé pololetí záloha do prosince a doplatek do 1. února.

Žádost o vrácení školného
V případě, že žák z vážných důvodů (např. změna bydliště, dlouhodobá nemoc apod.) nemůže dále hodiny navštěvovat, je třeba tuto skutečnost písemně doložit vyučujícímu pedagogovi. V těchto případech bude poměrná část školného (- 30%) vrácena.

Pokud bude pro případy vyšší moci škola uzavřena, finanční náhrada školného se neposkytuje

Pojištění
Doporučuje se pojištění dětí proti úrazu, které musí trvat minimálně po dobu školního roku. A popřípadě za způsobenou škodu.

Podmínky při ztrátě nebo krádeži
V případě ztráty nebo krádeže Baletní škola Ballerine neručí za odcizené předměty, nedoporučuje se nosit zejména mobilní telefony, prstýnky, řetízky, hodinky a pod.

Návštěvy rodičů
V zájmu nerušeného průběhu výuky nemají rodiče v době probíhající lekce volný vstup do baletního sálu.

Ochrana zdraví dítěte
Během lekce za dítě zodpovídá pedagog, který se vyvaruje takových prvků a cviků, které by mohly dítě zdravotně poškodit.

Zrušení hodiny ze strany pedagoga
Hodina bude nahrazena.


• Taneční výchova pro nejmenší
děti které se nezvládnou samy přichystat na lekci,musí rodiče převléknout před i po hodině, doprovodit na WC, dítě musí být schopno samo komunikovat i bez rodičů.